Motto letošního ročníku

22.02.2011 20:17

Evangelium

"Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích." (Matoušovo evangelium)

 

Za koho JÁ považuji Ježíše? Kým je pro MĚ Bůh a jaké místo zaujímá v MÉM životě? Jak se MOJE víra projevuje v mém každodenním jednání a jak ji mám předávat lidem okolo? Jak opravdu žít evangelium a nebýt za pokrytce? Jak se mám naučit hájit SVOJI víru? Je vůbec nutné umět si víru obhájit? Je důležité mluvit s lidmi o svém vztahu s Bohem? Pokud si nejsi jistý odpovědí na tyto otázky, určitě k nám přijeď...

 

Letošní ročník AnnaFestu bude zaměřen na svědectví.

Každý host, který k nám letos přijede, začne svou přednášku (koncert) tím, že odpoví na tuto Ježíšovu otázku: "Za koho mne považujete vy?" Uslyšíš tady spoustu významných a zajímavých osobností, kteří našli nebo stále hledají odpovědi, kteří umí poradit a vést, kteří umí sdělit ostatním své setkání s Kristem. Všechny přednášky, workshopy a semináře budou zaměřeny na témata, která Ti pomohou najít právě TVOJE odpovědi. Přijeď... :-)