VEŘEJNÁ SBÍRKA

Z důvodu velmi špatného stavu našeho kostela sv. Anny, především pak kvůli střeše, která je v havarijním stavu, vyhlašuje Obec Bořetice VEŘEJNOU SBÍRKU na nutné opravy, které nás v nastávajícíh letech čekají. Otevřela k tomuto účelu u České spořitelny  bankovní účet číslo 2287437339/0800, kam je možno až do ukončení oprav posílat peníze. Prosíme, pomozte nám dát dohromady potřebnou částku, abychom mohli pro budoucí generace zachránit dominantu naší obce, která se nejen hrdě vypíná do širokého okolí, ale hlavně - STÁLE ŽIJE zbožností farníků a množstvím aktivit, které zde pořádáme.