Oprava v médiích

Oprava našeho kostelíka se dostala i do médií. Doufáme, že i díky této mediální kampani se nám podaří získat dárce na náročné práce, které nás v nastávajících letech čekají...

 

 

Článek na portále Novinky.cz:

Článek v Moravském Jihu (strana 6):

Článek na portále ČT24:

O dalších reportážích Vás budeme průběžně informovat...

Zaujalo nás:

„...kdo zničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý...“ Co lze dodat ke slovům sv. Pavla z 1. listu Korinťanům? Ti, kdo v minulých desetiletích chrámy systematicky ničili, padli. Minulý režim i zub času napáchaly své. Je na nás a dalších generacích, abychom dali do pořádku všechny ty kostely, které se staly skladišti, výukovými objekty nebo jednoduše ruinami. Zapomenout se nesmí ani na svatostánky, které sice slouží svému účelu, ale jejich stav nelze označit slovem dobrý. Je potěšující zjistit, že osud těchto památek není lhostejný ani státu a obcím. Nebudu zde vyvracet názor těch, kteří považují tyto investice za zbytečné a mluví o tom, ať si je zaplatí sama církev anebo věřící. Mám jiný návrh. Zkuste se v horkém dni schovat před letním žárem do nejbližšího kostela. Poseďte. Nechte na sebe toto místo působit. Možná změníte názor. A nic za to nedáte...

Kateřina Košutová, redaktorka Zlínského děníku (celý článek ZDE)